18 strategieën voor het verbeteren van taalvaardigheden

De volgende strategieën worden aangeboden om de taalvaardigheid te verbeteren en taalproblemen aan te pakken. Deze lijst is zeker niet uitputtend, maar is eerder bedoeld als een plek om te beginnen.

Alice Thomas en Glenda Thorne

 1. Neem het mysterie weg.

De eerste en misschien wel belangrijkste strategie is leerlingen te leren over de componenten van taal, veelvoorkomende taalproblemen en taalstrategieën, en leerlingen te helpen hun eigen sterke punten en uitdagingen op taalgebied te begrijpen. Dit proces wordt ook wel demystificatie genoemd – het mysterie wegnemen.

 1. Vereenvoudig aanwijzingen.

Leerlingen met problemen op het gebied van receptieve taal kunnen het nodig hebben om aanwijzingen in hun eenvoudigste vorm te gieten. Ze kunnen ook baat hebben bij een stripachtige illustratie van de stappen die ze moeten nemen om een taak te voltooien.

 1. Geef schriftelijke kopieën van aanwijzingen en voorbeelden.

Leerlingen met problemen met de receptieve taal kunnen het nodig hebben dat de aanwijzingen hen in een relatief langzaam tempo worden gegeven. Zij kunnen het nodig vinden dat aanwijzingen worden herhaald. Zij hebben het meeste baat bij een schriftelijke kopie van mondeling gegeven aanwijzingen. Voorbeelden van wat er gedaan moet worden zijn ook nuttig.

 1. Zorg voor regelmatige pauzes.

Leerlingen die problemen hebben met receptieve taal verbruiken veel energie bij het luisteren, en worden daarom snel moe. Daarom kunnen korte, zeer gestructureerde werktijden met regelmatige pauzes of stille periodes nuttig zijn.

 1. Geef extra tijd.

Leerlingen met problemen op het gebied van receptieve en expressieve taal hebben waarschijnlijk een tragere verwerkingssnelheid en moeten extra tijd krijgen voor schriftelijk werk en toetsen.

 1. Ga dichtbij zitten.

Een leerling kan best dicht bij de leerkracht zitten, zodat hij de gezichtsuitdrukking van de leerkracht kan zien wanneer die aan het praten is. Dit kan ook helpen om interferentie van andere auditieve afleidingen te verminderen.

 1. Sta vrijwillige deelname toe.

Leerlingen met taalverwerkingsproblemen mogen niet onder druk worden gezet door hen te verplichten vragen te beantwoorden tijdens discussies in de klas, zeker niet zonder van tevoren gewaarschuwd te zijn. In plaats daarvan zou hun deelname op vrijwillige basis moeten zijn.

 1. Leer samenvatten en parafraseren.

Begrijpend lezen wordt vaak bevorderd door samenvatten en parafraseren. Dit helpt leerlingen om de hoofdgedachte en ondersteunende details te identificeren. Het kan nuttig zijn om sleutelwoorden te gebruiken zoals wie, wat, wanneer, waar en waarom om de aandacht te vestigen op de juiste details.

 1. Geef les in een ensceneringprocedure.

De meeste leerlingen vinden een ensceneringsprocedure nuttig bij het schrijven van alinea’s, essays, gedichten, verslagen en onderzoekspapers. Eerst moeten ze ideeën genereren, die ze vervolgens moeten ordenen. Vervolgens moeten ze letten op spelling en grammaticale regels. Ze kunnen ook een lijst maken van hun meest voorkomende fouten in een notitieboekje en naar deze lijst verwijzen wanneer ze zichzelf corrigeren.

 1. Stimuleer een hernieuwde investering van energie bij oudere leerlingen.

Oudere leerlingen die van jongs af aan hebben ervaren dat lezen niet lukt, moeten ervan overtuigd raken dat een hernieuwde investering van energie de moeite waard zal zijn. Volgens Louisa Moats, een expert op het gebied van lezen, moeten bij oudere leerlingen die zeer slecht lezen de fonologische vaardigheden worden versterkt, omdat het onvermogen om spraakklanken te herkennen de ontwikkeling van spelling, woordherkenning en woordenschat ondermijnt. Fonologisch bewustzijn, spelling, decoderen, grammatica en andere taalvaardigheden kunnen worden onderwezen als een taalkundige cursus waarin de docenten meer volwassen terminologie gebruiken zoals foneem deletie en morfemische structuur. Fonemische oefeningen kunnen spelletjes omvatten zoals reverse-a-word (zeg les; zeg het dan met de klanken achterstevoren – valsspelen).

 1. Geef vrijstellingen voor vreemde talen

Leerlingen die problemen hebben gehad met hun eerste taal, zullen waarschijnlijk meer moeite hebben met een vreemde taal. Voor deze studenten kan het nodig zijn om van de eisen voor vreemde talen af te zien.

 1. Gebruik echolezen voor vloeiendheidsontwikkeling.

Voor de ontwikkeling van vloeiendheid is het nuttig om een leerling in de lagere klassen te laten echolezen en tegelijkertijd met een volwassene te laten lezen. De volwassene en de leerling kunnen ook om de beurt een andere zin of alinea lezen. Daarnaast kan de volwassene een zin modelleren en dan de leerling diezelfde zin laten lezen.

 1. Versterk de auditieve input.

Multisensorische technieken kunnen worden gebruikt om de fonetische vaardigheden te verbeteren en om woorden uit het hoofd te leren. Bijvoorbeeld, een leerling kan een woord klinken of woorden op een bord schrijven met verschillende kleuren stiften, terwijl hij gebruik maakt van Hearfones, een Phonics Phone of een Toobaloo apparaat om de auditieve input te versterken. Deze apparaten versterken en leiden de eigen stem van de leerling rechtstreeks terug naar zijn oren, wat zorgt voor een verhoogde auditieve stimulatie van de hersenen.

 1. Zien, zeggen, horen en aanraken.

Multisensorische strategieën zijn nuttig bij het leren van letternamen. Voorbeelden zijn: 1) scheerschuim op een tafelblad smeren en het kind letters in het scheerschuim laten schrijven terwijl het de letternaam hardop zegt; en 2) letters uit schuurpapier knippen en het kind de schuurpapieren letter met zijn of haar vinger laten “natekenen” terwijl het de naam van de letter zegt.

 1. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

De uitdrukking “Een beeld zegt meer dan duizend woorden” kan bijzonder belangrijk worden voor de visuele persoon die moeite heeft zich verbaal uit te drukken. Een leerling kan bijvoorbeeld diagrammen, grafieken of tekeningen maken om hem te helpen herinneren wat hij heeft gelezen. Als hij goed is in kunst, kan de leerling tekeningen of schilderijen maken om zijn ideeën uit te leggen.

 1. Leer actief lezen.

Om het begrip te bevorderen, kan het nuttig zijn om sleutelwoorden en zinnen met potlood of markeerstift te onderstrepen en ze in de kantlijn te parafraseren, waardoor het lezen actiever wordt. Als de leerling niet in het boek mag schrijven, kan hij de belangrijkste woorden of ideeën op Post-It notities schrijven.

 1. Begeleid leerlingen om tussen de regels door te lezen.

Wanneer de leerkracht de leerlingen voor het eerst leert afleiden tijdens het lezen, moet hij eerst het denken sturen door een activiteit met de hele klas te gebruiken. Nadat de klas als geheel een logische gevolgtrekking heeft gemaakt, moet de leerkracht het onderzoek vergemakkelijken naar het proces waardoor ze tot hun gevolgtrekking zijn gekomen. Leidende vragen kunnen zijn: “Wat zegt de auteur ons? Hoe weten we dat de auteur dit bedoelde? Herinner de leerlingen eraan dat auteurs aanwijzingen geven (impliceren) zodat lezers kunnen concluderen.

 1. Zorg voor individuele evaluatie en interventie.

Veel leerlingen met taalproblemen hebben baat bij individuele evaluatie en remediëring door hooggekwalificeerde professionals. Het is van cruciaal belang om beoordelingsinstrumenten te gebruiken die ontworpen zijn om specifieke tekortkomingen in vaardigheden aan te wijzen en om individuele of kleine groepen remediëring/interventie aan te bieden met behulp van expliciete, op bewijs gebaseerde strategieën en methoden die direct gericht zijn op de individuele behoeften van elke leerling.